Fundusze europejskie

        

         Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
         tel. 22 443 07 80;  22 443 03 69
         e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl 
         www.europedirect.um.warszawa.pl 
         facebook.com/EuropeDirectWarszawa

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa należy do ogólnoeuropejskiej sieci Europe – Direct (ponad 420 Punktów w 28 krajach UE) powołanej przez Komisję Europejską. Punkt prowadzony jest od 2009 roku przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i realizuje następujące, bezpłatne zadania dla mieszkańców Warszawy i gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego:

• udzielanie mailowo i telefonicznie informacji na temat Unii Europejskiej, jej polityk, programów czy możliwości wykorzystania środków z funduszy europejskich, a także organizowanych przez Punkt licznych, bezpłatnych spotkań w tym zakresie
• prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli
• organizacja konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych
• organizacja konkursu debat oxfordzkich dla uczniów szkół średnich
• organizacja bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla przedsiębiorców
• organizacja Europejskich Wykładów Otwartych - bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji, wydarzeń czy sugestii uczestników
• organizacja imprezy plenerowej pn. „Europa zmienia metropolię warszawską”
• udział w lokalnych wydarzeniach o charakterze m.in. europejskim (np. Dni Dzielnicy/Święto Gminy, Parada Schumana, Targi Pracy, etc.)
• przygotowanie i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjnych o tematyce związanej
• z funduszami europejskimi
• elektroniczna wysyłka comiesięcznego Biuletynu Europejskiego

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Europejskie Wykłady Otwarte

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych dotyczących tematyki europejskiej.

Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, a w tym pozyskiwania środków z jej budżetu. Spotkania odbywają się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4

Informację o tematach wykładów oraz ich harmonogram znajdują państwo w  Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Europe Direct – Warszawa: www.europedirect.um.warszawa.pl  

Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ.
 
Informacje o terminach wykładów można znaleźć na stronie internetowej:
www.europedirect.um.warszawa.pl oraz www.odm.gov.pl
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Krajowy Ośrodek EFS

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, który działa jako sekcja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znalazł nowatorski i skuteczny sposób na zachęcenie społeczności lokalnych do pozyskiwania środków z EFS. Wykorzystując potencjał organizacji pozarządowych, Krajowy Ośrodek EFS stworzył ogólnopolską sieć 49 Regionalnych Ośrodków EFS. Jest to pierwsza taka sieć w Europie.

Kontakt:

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 378 31 00
fax.: +48 22 201 97 27
www.roEFS.pl


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bezpłatne usługi miejskich punktów informacyjno-doradczych

Centrum Doradcze EURODOTACJE
Pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich
http://europa.um.warszawa.pl/

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -