Wybory

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

– 28 CZERWCA 2020 r.

 

1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. , poz. 684, z późn. zm.) >>

2.  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>

3. Informacje PKW:
   a) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
   b) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   c) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   d) Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
   e) Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa
   f) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

4. Postanowienie Komisarza Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
   a) Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości przekazanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie I
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


5. Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

6. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

7. Informacje dla Komitetów wyborczych:
    a)  Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.    ze zm.)
    b)  terminy zgłaszania do OKW
    c)  formularz zgłoszenia
    d)  tablice informacyjne 
    e)  Informacje o powoływaniu i składach Obwodowych Komisji Wyborczych
    f)  wyjaśnienia PKW dotyczące możliwości elektronicznego zgłaszania kandydatów na członków OKW 
    g)  Informacje do Urzedu Dzielnicy Wlochy do przyjmowania kandydatów na członków OKW:
         e-mail: jszczepanska@um.warszawa.pl  i tel. (22) 44 34 208.
   

8. Komunikaty dla wyborców:
    a)  dopisywanie do spisu wyborców
    b)  wpisanie do rejestru wyborców
    c)  dopisywanie do spisu wyborców osób niepełnosprawnych
    d)  udostępnienie rejestru wyborców
    e)  zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
    f)  pełnomocnictwa do głosowania 
    g)  uzyskania zaświadczenia o prawie do glosowania poza miejscem zamieszkania
    h)  głosowanie przy użyciu nakładek alfabetu Braille'a
    i)   zaświadczenia o prawie do głosowania
    j)   informacja dla pasażerów podróżujących liniami lotniczymi o możliwości głosowania w Dzielnicy Włochy
    k)  transport wyborców z niepełnosprawnością  
    

9. INFORMACJE OGÓLNE:
     a)  o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych. Harmonogram I posiedzeń i szkoleń Komisji
     b)  mężowie zaufania (wzór zaświadczenia)
     c)  obserwatorzy społeczni (wzór zaświadczenia)

10. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

11. Dodatkowe informacje bieżące dot. wyborów Prezydenta RP
      a) Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych
      b) zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – uzupełnienie składu komisji
      c) zgłoszenie kandydatów na członków OKW

12. Informacja dla Mężów Zaufania 
      Informacja dla Mężów Zaufania - II tura (12 lipca 2020 r.)

 Przydatny link: www.wybory.um.warszawa.pl