Konta bankowe

Al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
 

Wydział Budżetowo-Księgowy  informuje, że od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejmuje z Urzędów Dzielnic
zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z wyżej wymienionych podatków powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w COP.

W celu uzyskania informacji dot. wymiaru podatku i decyzji podatkowych prosimy o kontakt z COP:
ul. Obozowa 57, pod numerami telefonów: 22 44 30 900,  22 44 30 901,  22 44 39 991,  22 325 91 41,  22 325 91 42
lub e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl

Wiecej na: https://warszawa19115.pl/-/biuro-podatkow-i-egzekucji?inheritRedirect=true

 

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum  Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 

Kasa Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111
 

 1. Rachunek bieżący dochodów
  Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5006
 2. Rachunek bieżący - Dochody Podatkowe
  Aktualny nr konta: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
 3. Rachunek bieżący wydatków
  Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5014
 4. Rachunek opłaty skarbowej
  Aktualny nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 5. Rachunek opłaty komunikacyjnej
  Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5065
 6. Rachunek bieżący dochodów – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Aktualny nr konta: 05 1030 1508 0000 0005 5003 5375
 7. Rachunek depozytowy
  Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111
 8. Rachunek ZFŚS
  Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5162
 9. Rachunek bieżący - Dochody Niepodatkowe Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 80 10301508 0000 0005 5003 5189
 10. Rachunek bieżący - Dochody Podatkowe Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 30 10301508 0000 0005 5003 5022
 11. Rachunek bieżący - Opłata Skarbowa Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 55 10301508 0000 0005 5003 5057
 12. Rachunek bieżący - Opłata Komunikacyjna Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 11 10301508 0000 0005 5003 5073
 13. Rachunek bieżący - Wpłaty za udostępnianie danych
  Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111
 14. Rachunek bieżący - Opłaty za Dowody Osobiste Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5103
 15. Rachunek bieżący - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
  Aktualny nr konta: 02 10301508 0000 0005 5003 5138
 16. Rachunek bieżący - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
  Aktualny nr konta: 77 10301508 0000 0005 5003 5146
 17. Rachunek bieżący - Wynagrodzenia
  Aktualny nr konta: 55 10301508 0000 0005 5003 5154
 18. Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
  Aktualny nr konta: 50 10301508 0000 0005 5001 7008
 19. Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
  Aktualny nr konta: 28 10301508 0000 0005 5001 7016
 20. Rachunek pomocniczy Budżetu - Dochody zadań zleconych
  Aktualny nr konta: 06 10301508 0000 0005 5001 7024
 21. Rachunek pomocniczy Budżetu - Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 81 10301508 0000 0005 5001 7032
 22. OPS - Dochody
  Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5046 1005
 23. OPS - Podstawowy
  Aktualny nr konta: 48 10301508 0000 0005 5003 1013
 24. OPS - Depozyt
  Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5003 1056
 25. OPS - ZFŚS
  Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5003 1048
 26. OPS - Zaliczka alimentacyjna
  Aktualny nr konta: 29 10301508 0000 0005 5003 1064
 27. OPS - Dochody własne
  Aktualny nr konta: 26 10301508 0000 0005 5003 1021
 28. ZGN - Dochody
  Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5087 3001
 29. ZGN - Wydatki
  Aktualny nr konta: 88 10301508 0000 0005 5087 3028
 30. ZGN - depozyty, czynsz
  Aktualny nr konta: 66 10301508 0000 0005 5087 3036
 31. ZGN - kaucje mieszkaniowe
  Aktualny nr konta: 44 10301508 0000 0005 5087 3044
 32. ZGN - zwroty za pilota
  Aktualny nr konta: 22 10301508 0000 0005 5087 3052
 33. ZGN - ZFŚS
  Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5087 3079
 34. ZGN - wadium przetargowe
  Aktualny nr konta: 47 10301508 0000 0005 5087 3087
 35. ZGN - zwroty za pilota
  Aktualny nr konta: 35 10301508 0000 0005 5087 3109
 36. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Aktualny nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5243
 37. Zwrot od innych gmin z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego
  Aktualny nr konta: 58-1030-1508-0000-0005-5003-5294