Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 3, 4, 26, 28a

Naczelnik
Beata Boguszewska
tel.: (+48) 22 443 44 56
Zakres działań:
  • wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności, praw jazdy, ewidencji pojazdów

dowody osobiste, meldunki - pok. 3 - tel. 22 443 44 55
postępowania administracyjne - pok. 4 - tel. 22 443 44 52
prawa jazdy - pok. 26 - tel. 22 443 44 58
rejestracja pojazdów - pok. 28a - tel. 22 443 44 67