Zbiorniki wodne

Utrzymanie czystości, dbanie o roślinność, oczka wodne i obiekty małej architektury to jedno z wielu zadań dzielnicy na administrowanych przez nią terenach zieleni. W szczególny sposób dbamy o zbiorniki wodne.

Do zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy zaliczamy:

  • Staw Koziorożca
  • Glinianki Cietrzewia, w tym Glinianka Krańcowa
  • Glinianki Załuskie
  • Staw Zbarski

L.p. Nazwa zbiornika Powierzchnia zwierciadła wody (ha) Średnia głębokość (m)
1 Staw Koziorożca 2,69 2,65
2 Glinianki Cietrzewia 4,16 4,1
3 Glinianki Załuskie:
- staw mniejszy
- staw większy

0,45
1,06

2,25
3,45
4 Staw Zbarski 0,25 0,37
  Razem 8,61  

Zbiorniki te są niezwykle cennymi elementami w strukturze przestrzennej miasta. Stanowią enklawę przyrody oraz zwiększają bioróżnorodność krajobrazu. Rozległa tafla wody stanowi o ich atrakcyjności i możliwości rekreacyjnego wykorzystania.