Działalność Wydziału Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy należy w szczególności:

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy,
  • utrzymanie terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy
  • kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska
  • kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem,
  • opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
  • podejmowanie działań interwencyjnych odnośnie właściwej pielęgnacji zieleni,
  • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku.