Telefony alarmowe

Instytucja Nr telefonu całodobowego Telefon Fax
Numer alarmowy 112    
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" 999 22 525 12 00 22 525 13 45
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 998 22 596 79 98 22 596 79 00
Komenda Stołeczna Policji 997 22 603 65 55 22 603 85 16
Komisariat Policji Warszawa Włochy   22 603 68 24  
Służba Dyżurna Miasta Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 22 196 56 22 443 01 12 22 443 03 18
Straż Miejska m.st. Warszawy 986 22 598 69 86 22 598 69 04,
22 598 68 04
III Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy   22 883 37 60  
Pogotowie Gazowe 22 992, 22 628 45 87    
Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki 22 194 30 22 621 02 56, 783 920 151 22 695 98 55,
22 621 02 63


W sprawach nagłych zdarzeń, w tym nagłego wystąpienie anomalii pogodowych można dzwonić do:

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń