Dom kultury i jego filie

Artystyczny Dom Animacji "ADA" - filia Domu Kultury "WŁOCHY"
ul. ks. J. Chrościckiego 14, 02-421 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 79 81
e-mail: ada@dkwlochy.pl

Wraz z następującym po I wojnie światowej rozwojem kulturalnym we Włochach zawiązywały się towarzystwa oświatowe, kółka literackie i dramatyczne. W tym okresie powstało m.in. „Towarzystwo Przyjaciół Domu Ludowego we Włochach”. Działało ono bardzo aktywnie, biorąc pod opiekę np. Scenę Włochowską i czytelnię. Towarzystwo organizowało koncerty, zabawy towarzyskie, spektakle teatralne, pokazy filmowe. Stąd narodził się pomysł wybudowania i organizacji ośrodka kulturalnego.

Z inicjatywy Towarzystwa udało się zgromadzić środki wystarczające na rozbudowę Domu Ludowego przy ul. A. Mickiewicza 14 (później Mikowa dziś ks. Juliana Chrościckiego 14). Od 1929 r. w Domu Ludowym działało pierwsze włochowskie kino – „Ada”. Swoją nazwę placówka zawdzięczała znanym słowom przedwojennej piosenki: „Ada, to nie wypada…”. Jednak pierwszym filmem, który tu wyświetlono, była „Ubóstwiana” w reżyserii niemieckiego twórcy Roberta Wienego. Recenzje były mieszane: wskazywano często na zbyt śmiałe sceny prezentowane na ekranie, ponoć nieodpowiednie do lokalu, w którym odbywała się premiera… Rok później Dom Ludowy przeszedł w ręce prywatnego przedsiębiorcy, Andrzeja Krzeniawy- Lewickiego. Oprócz projekcji filmów w sali kinowej odbywały się rewie, a także spektakle teatru amatorskiego ze Stowarzyszenia Młodzieży „Przyszłość”. Bilet wstępu kosztował 3 zł i to tylko za okazaniem zaproszenia.

W okresie wojennym Niemcy nie zamknęli obiektu, znacząco jednak zmienili wyświetlany tu repertuar. Propagandowa akcja musiała więc spotkać się z reakcją podziemia. Wiosną 1944 roku grupa żołnierzy z AK dokonała brawurowego ataku na kino i całkowicie zniszczyła sprzęt wyświetlający. To sparaliżowało działalność kina na dłuższy czas. Już po wojnie kino ruszyło dzięki aparaturze projekcyjnej z Olsztyna. To też stało się dobrym pretekstem dla nowych władz miasta, by obiekt ten przechrzcić na kino Olsztyn. Wszak do dawnych tradycji nie można było wtedy wrócić… Niestety, po dwóch dekadach działalności obiekt zaczął podupadać, aż wreszcie w końcu lat siedemdziesiątych został zamknięty.

Przez wiele lat budynek zlokalizowany w centralnej części Nowy Włoch straszył wybitymi oknami i odpadającym tynkiem. Dopiero wysiłki władz dzielnicowych sprawił, że ADA podniosła się z upadku. W 2008 roku rozpoczął się kapitalny remont, który po dwóch latach nie tylko przywrócił blask temu miejscu, ale dał włochowianom zupełnie nowy obiekt służący do celów kulturalnych i rozrywkowych. Budynek będący zabytkiem zachował przedwojenne detale, ale został też powiększony i obecnie ma ponad 700 m² powierzchni.

O tym, jak nowoczesna jest dziś ADA trzeba przekonać się osobiście. Dziś mieści się tu filia Domu Kultury Włochy, oferująca szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowane są tu nie tylko stałe zajęcia, ale również różne imprezy, wystawy, koncerty i spotkania. Oprócz zwykłych pomieszczeń w budynku znajduje się pracowania ceramiczna, duża sala spotkań, kawiarnia i oczywiście sala kinowa. Pod szyldem „ADA Kino Studyjne” odbywają się projekcje zarówno kina popularnego jak i niszowego. Artystyczny Dom Animacji to ważne miejscem dla lokalnej społeczności i zawiązujących się tu sąsiedzkich więzi i inicjatyw…

 

Odwiedź Adę w internecie :)

 

Galeria:
Lokalizacja na mapie: