Eko-edukacja


 

Jak dbać o czystość środowiska, jak segregować śmieci, czym nie wolno palić w piecach i czym to grozi.

Więcej w ULOTCE 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zarząd Oczyszczania Miasta - www.zom.waw.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z doniesieniami dot. nielegalnych składowisk występujących na terenie m. st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż istnieje możliwość zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości w pozbywaniu się odpadów, na bezpłatną centralną  Infolinię m.st. Warszawy 19 115.
 


Ujmij psa swoją kulturą. Posprzątaj!

Od każdego z nas zależy stan czystości i estetyki naszego miasta. Dzięki temu:

Będziesz chodził po czystych chodnikach.
Trawniki będą mieniły się tylko zielenią trawy i kolorami kwiatów.
Czyste piaskownice staną się rajem dla najmłodszych.

A Ty, spacerując po Warszawie dostrzeżesz, iż Twoje miasto zmienia się w miejsce przyjemne, estetyczne, w którym spacery z czworonożnym przyjacielem staną się jeszcze większą przyjemnością.

Pamiętaj: zebrane nieczystości można wrzucać do wszystkich koszy.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Ptaki i nietoperze w naszym sąsiedztwie to gatunki pod ochroną

Ptaki i nietoperze w naszym sąsiedztwie to zwierzęta pod ochroną i prawo
zabrania ich zabijania, okaleczania, płoszenia, niepokojenia, niszczenia ich
siedlisk – miejsc rozrodu, wychowu młodych, schronień, utrudniania dostępu
do nich. Naruszenie tych zakazów jest wykroczeniem i podlega karze
grzywny, a nawet aresztu.

ulotka >>

plakat >>

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Oszczędzaj energię, chroń środowisko i klimat z „Energosztuczkami”

Zgodnie z badaniem ankietowym „Zachowanie proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych” prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy z grudnia 2013 roku,  85% mieszkańców Warszawy oszczędza energię elektryczną, 78% ciepło a 60% ogranicza zużycie bieżącej wody. Powodem oszczędzania mediów jest głównie chęć obniżenia opłat za rachunki.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Eko sztuczki w ogrodzie, w domu


Ogrody przydomowe warszawskich osiedli „parterowych” należą – wraz z parkami, skwerami i zielenią przyuliczną do szeroko pojętej „zieleni miejskiej”. Mieszkańcy domów jednorodzinnych troszcząc się o swoje ogrody wzbogacają zieleń miasta o kompozycje z roślin, których nie sposób utrzymać na terenach zieleni ogólnodostępnej. Wiadomo przecież, że żadne służby miejskie nie „włożą tyle serca” w kształtowanie zielonej przestrzeni, co właściciele ogrodów. A bardzo często jest tak, że najpiękniejsza część ogrodu znajduje się przed domostwem właśnie po to, żeby cieszyć oczy przypadkowych przechodniów.

Przeważnie jest tak, że większość zielonych odpadów „ląduje” po prostu na śmietniku powiększając w znacznym stopniu ilość stołecznych śmieci. Wyrzucona z ogrodu masa organiczna, która wytworzyła się dzięki naszej pracy to bogactwo wartościowych składników pokarmowych. Wyrzucając zubażamy nasz ogród w to, co z takim wysiłkiem udało się nam wytworzyć. Następnie kupujemy w sklepie nawozy sztuczne, żeby uzupełnić ogród o te właśnie „wyrzucone” składniki…i koło się zamyka.

W poradniku „Eko sztuczki w ogrodzie”. Znajdziemy odpowiedź na pytania, jak dzięki chwastom występującym ogrodzie można rozpoznać rodzaj i zasobność gleby, jak można się z chwastami … zaprzyjaźnić np. przyrządzając zupę z pokrzyw lub lekarstwo ze skrzypu dla innych roślin. Dowiemy się co zrobić, żeby ogród polubiły dzieci, o zabawach w projektowanie ogrodu, a także o tym, które chwasty są przydatne w zabawie, a których należy unikać.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje projekt dotyczący prawidłowego dokarmiania ptaków. W ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne, promujące ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy w zakresie tematu „Jak mądrze dokarmiać ptaki aby pomagać a nie szkodzić?”.

Materiały o prawidłowym dokarmianiu (plakat i ulotkę) w formie elektronicznej mogą Państwo pobrać stąd: http://stop.eko.org.pl/wp/blog/2011/11/15/jak-madrze-dokarmiac-ptaki-plakat-i-ulotka-do-pobrania/

Ulotka >>

 

Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy dofinansowało wydrukowanie materiałów edukacyjnych o prawidłowym dokarmianiu ptaków.

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Ulotka

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -