Ogłoszenia
Przetargi
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
Kategoria: Roboty budowlane
Data wprowadzenia: 2019-01-23
Data ważności: 2019-02-07 10:00:00
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
Kategoria: Roboty budowlane
Data wprowadzenia: 2019-01-22
Data ważności: 2019-02-06 10:00:00
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
Kategoria: Roboty budowlane
Data wprowadzenia: 2019-01-21
Data ważności: 2019-02-05 10:00:00
zobacz więcej
baner-veturilo19115odpady-komunalnebaner-konserwacjaFort Vplebiscyt sport
Aktualności
Koncert noworoczny Filharmonii Narodowej - 27 stycznia
8 stycznia 2019
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na Koncert Noworoczny Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Niedziela 27 stycznia 2019, godz. 19.00, Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a.
więcej
W czwartek, 17 stycznia, o godz. 17.00 (PKiN, sala Warszawska, IV p.) odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której Pawłowi Adamowiczowi, zmarłemu tragicznie prezydentowi Gdańska, zostanie nadane honorowe obywatelstwo m.st. Warszawy
14 stycznia 2019
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska - p. Pawła Adamowicza. 
Obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, w związku z ich nadmiernym zużyciem lub uszkodzeniem, spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcach nieruchomości, lub innych miejsc zawierających azbest...
IX edycję konkursu S3KTOR 2018 ogłoszono zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy nr 6/2019 z dnia 4 stycznia br. Nabór zgłoszeń potrwa do 18 lutego br.
W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” w Dzielnicy Włochy, uprzejmie informujemy, że do organizacji wypoczynku dla uczestników akcji zostały wyznaczone 2 feryjne placówki edukacyjne ...
Prosimy dotychczasowych członków DKDS Włochy oraz inne organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne niewspółpracujące dotychczas z Komisją, o złożenie oświadczenia o chęci udziału w jej pracach i ich dostarczenie na kolejne posiedzenie Komisji, ...
4 stycznia 2019
UWAGA! Od dnia 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów.
Od 1 stycznia 2019 r. odpady od mieszkańców odbiorą dotychczasowi operatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z o.o., „Suez Polska” spółka z o.o. oraz P.P.H.U.LEKARO Jolanta Zagórska.
Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przyłączył się do akcji wolontariatu PSYjaciele – warszawiacy zwierzakom. Jest to projekt realizowany na rzecz bezdomnych zwierząt w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy.
Ankieta
Czy podczas ferii Państwa dzieci korzystają z oferty "Zima w mieście"?