Parafie

Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. Św. Trójcy, Kościół Filialny Warszawa – Włochy
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 77 86
www: http://www.trojca.waw.pl

Włochy, niewielka podwarszawska wioska zaczęła się zaludniać w okresie międzywojennym. Wśród mieszkańców liczną grupę stanowiła ludność wyznania ewangelicko-augsburskiego. Zwróciła się ona z prośbą do ks. Mieczysława Riigera o zorganizowanie na tym terenie nabożeństw. Właściciele cegielni, rodzina Koelichenów, udostępnili na ten cel salę w swoim pałacyku. Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się w grudniu 1933 roku. Natomiast już w 1936 roku z inicjatywy ks. M. Riigera rozpoczęto budowę kaplicy. Rodzina Koelichenów podarowała na ten cel plac o powierzchni 200 m2. W kwietniu 1936 roku zawiązał się Komitet Budowy, którego prezesem honorowym został senator Ludwik J. Evert, przewodniczącym adwokat Edward Koelichen, członkami: pastorowie warszawscy ks. August 10th, ks. Zygmunt Michelis, ks. Otton Krenz i opiekun parafian z Włoch ks. Mieczysław oraz pp. J. Scholtz, mjr K. Hellwing i M. Buerger.

W grudniu 1936 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę kaplicy. Plan budowy został wykonany przez architektów, braci Goetzenów, a prace budowlane prowadził p. Józef Scholtz. Początkowo zbudowano niewielki dom parafialny z salą przeznaczoną na nabożeństwa. W kolejnym etapie budowy powstał kościół połączony z salą parafialną.

W styczniu 1939 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła. Aktu poświęcenia dokonał August Loth, a kazanie wygłosił ks. Zygmunt Michelis.

W czasie okupacji hitlerowskiej społeczność ewangelicka we Włochach podzieliła się na dwie grupy narodowościowe. Nabożeństwa odprawiał tylko ks. Mieczysław Riiger. Podczas wojny w kościele wzniesiono ołtarz i ambonę.

Po wojnie kaplica była zajęta przez intendenturę, a nabożeństwa można było ponownie odprawiać dopiero od 1946 roku. Przewodniczącym pierwszego powojennego zarządu kaplicy został p. Karol Lange. Rozpoczęto zbiórki pieniędzy na niezbędne remonty, sporządzono spis ewangelików z Włoch i okolic. W mieszkaniu p. Lange ks. Riiger rozpoczął lekcje religii. Z powodu wielu zniszczeń nabożeństwa początkowo odbywały się w salce przy kościele.

W latach 1946-1950 dzięki ofiarności mieszkańców Włoch dokonano remontu kaplicy i wykonano ogrodzenie. Od 1951 roku nabożeństwa przeniesiono do kaplicy.

W latach 70-tych kościół został gruntownie wyremontowany. W ołtarzu umieszczono kopię obrazu Hoffmana "Chrystus w Getsemane" autorstwa Elizy von Everth (obraz ten przeniesiono z dawnego kantoratu w Pruszkowie). Kościół otrzymał w darze organy.

Po ponownej renowacji kościoła, instalacji centralnego ogrzewania, nowego oświetlenia i wykonania boazerii, w ołtarzu zainstalowano kopię "Ostatniej wieczerzy", podarowaną przez ks. senatora Ryszarda Trenklera.

W 1985 roku wymurowana została tablica pamiątkowa ku czci ks. Mieczysława Riigera, w 10 rocznicę jego śmierci.

ul. Kredytowa 4
Kościół Filialny Warszawa-Włochy, ul. Cietrzewia 22

 

Lokalizacja na mapie: