Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
 ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa
 tel.: (+48) 22 863 10 21, 22 863 10 22
 www: http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa 87 z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 PP AK „Garłuch”
 ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa
 tel.: (+48) 22 846 09 31
 www: http://www.nasza87.pl
Szkoła Podstawowa 88 im. Gabriela Narutowicza
 ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
 tel.: (+48) 22 846 09 32
 www: http://www.sp88.edu.pl
Szkoła Podstawowa 94 im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 ul. Cietrzewia 22A, 02-492 Warszawa
 tel.: (+48) 22 863 73 12
 www: http://www.sp94.waw.pl
Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
 ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa
 tel.: (+48) 22 846 03 81
 www: https://sp227.edupage.org/
Szkoła Podstawowa nr 359 w Zespole Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca ,,Victoria"
 ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa
 tel.: +48 22 863 73 04, 863-65-97
 www: http://www.promienista.waw.pl/