Komunikaty i ogłoszenia

18 lipca 2019
ul. Promienista 38 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Promienistej 38.

Prezydent m.st. Warszawy informuje,
że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Promienistej 38, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00136481/1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o powierzchni 644 m2 w obrębie 2-08-04.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz: 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 67, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Pliki do pobrania: