Komunikaty i ogłoszenia

1 lipca 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  wykaz  nr 37/2019, ul  Zbiorowa 31 (dz. ew.  56, obręb 2-06-15)