Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Zakładki będą sukcesywnie uzupełniane. 


Od 10 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Włochy obowiązują nowe regulacje i procedury antykorupcyjne. W internecie sukcesywnie będą publikowane m.in. decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.
Aby zapewnić pełną transparentność i przejrzystość w procesie wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie m.st. Warszawy wprowadzone są nowe rozwiązania, które zwiększą kontrolę społeczną nad toczącymi się w stołecznych urzędach postępowaniami.

Pakiet nowych procedur i regulacji obejmuje publikację w internecie:
• wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
• wydawanych pozwoleń na budowę;
• umów podpisywanych z art. 16 „Ustawy o drogach publicznych”;
• informacji o wnioskach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
• informacji o zgłoszeniach robót budowlanych;
• informacji o wnioskach o pozwolenie na budowę;
• informacji o wnioskach o wydanie warunków zabudowy.

W internecie pojawią się nie tylko bieżące informacje, ale będą również sukcesywnie zamieszczane dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań od początku bieżącej kadencji samorządu, a także te co do których pojawiać się będą wnioski o dostęp do informacji publicznej.
Dzięki temu rozwiązaniu każdy będzie miał wgląd w prowadzone postępowania związane z procesami inwestycyjnymi i zagospodarowaniem przestrzennym Warszawy. Nowe procedury i regulacje wchodzą w życie od 10 grudnia br., informacje dotyczące wcześniejszych postępowań będą stopniowo uzupełniane.