Zespoły Zadaniowe

Na drugiej Sesji Rady Seniorów, która odbyła się 3 czerwca br.  ustalono, że Rada Seniorów będzie pracowała poprzez Zespoły Zadaniowe. Powołano 3 Zespoły Zadaniowe, tj:


Zespół Zadaniowy  ds. Polityki Społecznej  i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Zespołu - Janina Kołodziejczyk
Karolina Burns
Elżbieta Janusz
Wojciech Kożuchowski  


Zespół Zadaniowy ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący Zespołu - Krzysztof Chorzewski
Grażyna Kot
Maria Aldona Woźniak


Zespół Zadaniowy ds. Studiów i Analiz 

Przewodniczący Zespołu - Henryk Dąbrowski
Audzei Frants
Wojciech Kożuchowski