Budżet obywatelski 2020

  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego >>

20 maja 2019 — 10 czerwca 2019

___________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

  • Zgłaszanie projektów: 20 maja - 10 czerwca
  • Ocena zgłoszonych projektów: 11 czerwca - 8 sierpnia
  • Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania: 9 - 13 sierpnia – składanie odwołań  oraz 
                                                                                                9 - 26 sierpnia – rozpatrywanie odwołań
  • Głosowanie na pomysły: 6 września - 23 września
  • Ogłoszenie wyników głosowania: 3 października

___________________________________________________________________________________________________________

Koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2020 -
Dariusz Ciesielski, kontakt: tel. 22 44 34 313, mail: dciesielski@um.warszawa.pl

Więcej o Budżecie obywatelskim na: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/