Kluby

Klub Radnych "Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska":
1. Dominik Wymysłowski - Przewodniczący
2. Sylwia Ciekańska - Wiceprzewodnicząca
3. Mahbub Siddique-Olesiejuk - Wiceprzewodniczący
4. Mateusz Załęski - Wiceprzewodniczący
5. Rafał Trojan - Sekretarz
6. Magdalena Bauer
7. Halina Berłowska
8. Mariusz Czapla
9. Michał Hausman
10. Sławomir Sosnowski
11. Konrad Walerzak

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość":
1. Christian Młynarek- Przewodniczący
2. Łukasz Jarosz
3. Adam Siek
4. Radosław Sosnowski

Klub Radnych "Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy":
1. Magdalena Kaźmirowicz-Młot
2. Tina Leśniak
3. Katarzyna Siedlecka

Radni niezrzeszeni w klubach:
1. Andrzej Krupiński
2. Tomasz Pisarek 
3. Michał Wąsowicz