Budżet partycypacyjny 2019

___________________________________________________________________________________________________________

33 projekty do realizacji w budżecie partycypacyjnym 2019 we Włochach!

12 lipca br. ogłoszono wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym 2019. W naszej dzielnicy w głosowaniu mieszkańców wygrały 33 projekty – 22 z obszaru z Okęcie, oraz 11 z obszaru Włochy. Zachęcamy do zapoznania się ze zwycięskimi projektami. Będziemy realizować kilka projektów z zakresu zieleni, ale też murale na Okęciu, zajęcia sportowe, boiska, trampolinę plenerową, a nawet górkę saneczkową i profesjonalną ściankę wspinaczkową oraz hamaki miejskie w Parku Cietrzewia.

Dzielnica Włochy
Poziom ogólnodzielnicowy: nie
Obszary lokalne: 2
Łączna kwota przeznaczona na realizację pomysłów: 2 000 000 zł
Łączny koszt wybranych pomysłów: 1 989 450 zł
Łączna liczba pomysłów poddanych pod głosowanie: 53
Łączna liczba wybranych pomysłów: 33

 

Włochy – Okęcie
Kwota przeznaczona na realizację pomysłów: 900 000 zł
Koszt wybranych pomysłów: 894 035 zł
Liczba osób, które oddały ważny głos: 791
Liczba wybranych projektów: 22

Numer

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

2234

Zielone Włochy - Zielone Okęcie - dobry klimat, czyste powietrze - to zdrowie mieszkańców

107 540 zł

306

1108

50 drzew dla Okęcia! Tak dla czystego powietrza!

84 625 zł

290

1520

Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej.

115 000 zł

289

2373

Odlotowa Galeria - mural przy ul. Franciszka Hynka

57 000 zł

267

730

"Z górki na pazurki" czyli bezpieczna górka saneczkowa

89 800 zł

252

736

Trampolina plenerowa

39 200 zł

251

741

Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem

77 000 zł

239

1682

Rozbudowa i modernizacja chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26

54 800 zł

235

1518

Polscy lotnicy na muralach – street art popularyzujący patronów ulic Okęcia.

17 900 zł

220

620

Zakup nowości do bibliotek

25 200 zł

214

560

Latarnie - bezpieczna Radarowa

63 000 zł

212

1015

Pracownia 3D  SP 227

17 300 zł

164

1464

Odlotowe Okęcie. Rodzinny piknik przy ul Astronautów

11 900 zł

162

475

Teatrzyki w Bibliotece

6 500 zł

161

2368

Ławki parkowe

24 400 zł

161

1934

Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat!

4 320 zł

154

2278

Ułożenie chodnika od bramy wjazdowej na osiedle do ujęcia wody oligoceńskiej przejście do szkoły

42 500 zł

141

1332

Rytm – to jest to! Warsztaty bębniarskie dla każdego.

5 900 zł

138

1868

Beatbox - muzyka która uczy i łączy

6 200 zł

125

1286

"Zielono mi...na Malowniczej"

31 300 zł

123

1344

Artystyczne Spotkania czyli koralikowania i inne działania.

7 150 zł

118

769

"Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania.

5 500 zł

103

 

Włochy – Włochy
Kwota przeznaczona na realizację pomysłów: 1 100 000 zł
Koszt wybranych pomysłów: 1 095 415 zł
Liczba osób, które oddały ważny głos: 1667
Liczba wybranych projektów: 11

Numer

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

1595

Drzewa dla Włoch

68 000 zł

944

1585

Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy

170 000 zł

813

523

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy ul. J. Chrościckiego 2

25 200 zł

766

1848

Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego

80 000 zł

698

2216

Hamak miejski nad Stawami Cietrzewia

58 000 zł

652

2252

Boisko wielofunkcyjne

212 400 zł

614

1923

Bezpłatne zajęcia jogi we włochowskich parkach

6 240 zł

607

1839

Ogólnodostępna, profesjonalna ścianka wspinaczkowa na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia

390 000 zł

586

1766

Siłownia Street workout - aktywnie na Nowych Włochach

52 500 zł

577

2239

Nasadzenie krzewiastych róż + nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej

29 075 zł

559

130

Ulica Milanowska-zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy

4 000 zł

301

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Na projekty BP 2019 głosujemy od 15 do 30 czerwca

Od piątku 15 czerwca do soboty 30 czerwca włącznie – mieszkańcy Warszawy głosują na projekty budżetu partycypacyjnego. W Dzielnicy Włochy mamy do zagospodarowania 2 mln zł – głosujemy na projekty w jednym z dwóch obszarów: Włochy (27 projektów) oraz Okęcie (26 projektów).

Łączny koszt realizacji wybranych projektów w obszarze nie może przekroczyć 1.100.000 zł we Włochach oraz 900.000 zł na Okęciu.

Głosujemy elektronicznie, na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome – z użyciem poczty mailowej.

Można także głosować w formie papierowej, w jednym z punktów do głosowania - w Urzędzie Dzielnicy Włochy w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu oraz w Artystycznym Domu Animacji na ul. Chrościckiego 14 od poniedziałku do piątku w godz. 14-18.00.

Karty do głosowania dostępne poniżej.

Zachęcamy!

Karta do głosowania w obszarze WŁOCHY>>

Karta do głosowania w obszarze OKĘCIE>>

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie 5 Zespołu BP2019 odbędzie się w dniu 14 maja od godz.17.30
sala nr 205 (II piętro) Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska  257

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się 18 kwietnia 2018 (środa) o godz.16.30
w sali 205 (II piętro) Urzędu Dzielnicy Włochy al. Krakowska 257

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

7 lutego, godz.17.30 sala 205 Urzędu Dzielnicy – posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na maratony pisana projektów oraz na dyżury konsultacyjne!

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

Nowe projekty do budżetu partycypacyjnego 2019 zgłaszamy od 1 grudnia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r.
Więcej informacji jak poprawnie zgłosić projekt w linku: www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

___________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram budżetu partycypacyjnego 2019

___________________________________________________________________________________________________________

Podział Dzielnicy Włochy - kwoty na obszar (2 obszary - Włochy i Okęcie) oraz limit na projekt (500 000 zł).

_________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR CXVIII/1593/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że uchwałą Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 27 października 2017 r. został powołany
Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w składzie:

I. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:
1. Bożena Głazowska
2. Małgorzata Szumniak
3. Mirosław Pietrzyk
4. Jarosław Szeler
 
II. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 
1. Paweł Chempiński – Związek Harcerstwa Polskiego 
 
III. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy wskazani przez Burmistrza Dzielnicy Włochy: 
1. Maria Stasiak – Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
2. Anna Torosiewicz – Zespół Radców Prawnych
3. Paweł Fajdek – Wydział Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
4. Artur Kobus – Zespół Infrastruktury
5. Sylwia Rowicka – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
 
IV. Przedstawiciele Rady Dzielnicy wskazani przez kluby oraz radnych niezrzeszonych:
1. Klaudia Jastrzębska – Radna niezrzeszona
2. Krzysztof Czuma – Klub PO
3. Tomasz Pisarek – Klub PiS
_______________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

18 października 2017 r. podpisane zostało zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy, które zawiera REGULAMIN PIĄTEJ EDYCJI budżetu partycypacyjnego. Regulamin znajdziecie tutaj: https://goo.gl/ZMrp1Q

Regulamin nowej edycji stworzono na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań.

CO NOWEGO W PIĄTEJ EDYCJI?

Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.
Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.
Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).
Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu. 
Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.
Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.
Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

HARMONOGRAM:

spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku
zgłaszanie pomysłów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku
weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku
dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku
odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku
głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku
ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 roku

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że 27 października 2017 r. Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wydał uchwałę nr CXV/1558/17 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Uchwała>>

___________________________________________________________________________________________________________

Protokół ze spotkania z dnia 19 października 2017 r. - nabór mieszkańców >>

Protokół ze spotkania z dnia 19 października 2017 r. - nabór NGO >>

Protokół ze spotkania z dnia 24 października 2017 r. - nabór DODATKOWY NGO >>

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że jest już dostępne Zarządzenie Nr 1660/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017 r., określające w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Treść Zarządzenia >>

Regulamin >>

Zarządzenie w pliku .pdf >>

___________________________________________________________________________________________________________

Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy!

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Włoch? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dzielnicy Włochy!

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

W skład zespołu wejdzie:

  • Do 6 mieszkańców,
  • Do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • Radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu + 1 radny niezrzeszony),
  • Do 5 przedstawicieli jednostek niższego rzędu np. rad osiedli
  • 4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza
  • 1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy, jeśli jest powołana
  • 1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów, jeśli jest powołana
  • Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to co najmniej 14 spotkań.

Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie 19 października do Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna na 2 piętrze

godz. 17.30  - zapraszamy organizacje pozarządowe

godz. 18.00 – zapraszamy mieszkańców

UWAGA!
Członkowie zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

 

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli.

UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym. Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawiciela z ramienia danej organizacji pozarządowej.

 

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.

Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

 

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

___________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Dzielnicy Włochy określił, iż kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019 stanowić będzie 1,27% prognozowanej kwoty przeznaczonej do dyspozycji Dzielnicy Włochy w ramach budżetu m.st. Warszawy na rok 2019, co stanowi szacunkową kwotę 2.000.000 złotych. 

___________________________________________________________________________________________________________

Koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018 -
Dariusz Ciesielski, kontakt: tel. 22 44 34 313, mail: dciesielski@um.warszawa.pl
Katarzyna Piwkowska, kontakt: tel. 22 44 34 306, mail: kpiwkowska@um.warszawa.pl