Miejsca pamięci narodowej

Głaz w Parku Kombatantów
ul. ks. J. Chrościckiego , Warszawa

16 września 1944 roku Niemcy, uznawszy osiedle Włochy za zaplecze powstańczej Warszawy, aresztowali tysiące mieszkańców (ok. 4,5 tysięcy mężczyzn). Aresztowanych deportowano, poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie, do obozów koncentracyjnych (m.in. Gross-Rosen, Gablonz, Reichenau, Grulich, Landeshut, Gross-Koschen, Buchenwald, Mittelbau, Flossenbürg, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Sachsenhausen).

Z ok. 5000 tysięcy osób zginęło ok. 2100 (Henryk Uchman, Martyrologia mieszkańców Włoch w więzieniach i obozach koncentracyjnych 1940-1945).

W miejscu zbiórki przed wywózką został usytuowany głaz pamiątkowy, wybudowany ze składek społeczeństwa. Pomnikiem opiekuje się Biblioteka Publiczna Gminy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17. Pomnik odrestaurowano w 1999 roku.

Galeria:
Lokalizacja na mapie: