Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Tytuł:Wynajem kabin sanitarnych WC na terenie Dzielnicy Włochy w roku 2019.
Treść:

Wynajem kabin sanitarnych WC na terenie Dzielnicy Włochy w roku 2019.

Tryb:art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 30 000 euro
Telefon:22 44 34 225
Fax:22 44 34 226
E-mail:woswlo@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-02-20
Termin składania ofert:2019-02-26 godz. 14:00
Pliki: