Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Tytuł:Prace polegające na bieżącym utrzymaniu i konserwacji dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
Treść:

Prace polegajęce na bieżącym utrzymaniu i konserwacji dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej  w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Tryb:art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 30 000 euro
Telefon:22 44 34 280
Fax:22 44 34 268
E-mail:zirwlo@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-02-04
Termin składania ofert:2019-02-13 godz. 10:00
Pliki: