Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Tytuł:Prace polegające na serwisie 14 dystrybutorów woreczków na psie odchody w roku 2019 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Treść:

Prace polegające na serwisie 14 dystrybutorów woreczków na psie odchody w roku 2019 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Tryb:art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 30 000 euro
Telefon:22 44 34 218
Fax:22 44 34 226
E-mail:woswlo@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-01-14
Termin składania ofert:2019-01-18 godz. 10:00
Pliki: