Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Tytuł:Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi występującymi na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2019 roku.
Treść:

Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi występującymi na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku.

Tryb:art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 30 000 euro
Telefon:22 44 34 225
Fax:22 44 34 226
E-mail:woswlo@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-01-14
Termin składania ofert:2019-01-18 godz. 12:00
Pliki: