Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Wynajem kabin sanitarnych WC na terenie Dzielnicy Włochy w roku 2019.
Data ogłoszenia: 2019-02-20
Termin składania ofert: 2019-02-26 14:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Prace polegające na bieżącym utrzymaniu i konserwacji dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej w ...
Data ogłoszenia: 2019-02-04
Termin składania ofert: 2019-02-13 10:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj: Usługi
Prace polegające na serwisie 14 dystrybutorów woreczków na psie odchody w roku 2019 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2019-01-14
Termin składania ofert: 2019-01-18 10:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Prace polegające na bieżącym utrzymaniu pawilonu sanitarno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia w roku 2019.
Data ogłoszenia: 2019-01-14
Termin składania ofert: 2019-01-18 10:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi występującymi na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w ...
Data ogłoszenia: 2019-01-14
Termin składania ofert: 2019-01-18 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi