Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Modernizacja boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a
Data ogłoszenia: 2020-01-17
Termin składania ofert: 2020-02-03 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie robót przygotowawczych związanych z PRZEBUDOWĄ ULICY SZYSZKOWEJ w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej, robót rozbiórkowych ...
Data ogłoszenia: 2020-01-13
Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane