Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Budowa budynku Przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Parowcowej w Warszawie UWAGA: wyjaśnienie treści SIWZ (data 27.03.2019); uwaga - (2) ...
Data ogłoszenia: 2019-03-21
Termin składania ofert: 2019-04-15 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na czyszczeniu studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczeniu wpustów ulicznych i odcinków kanałów ...
Data ogłoszenia: 2019-02-07
Termin składania ofert: 2019-02-15 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ, DRUGA ZMIANA ...
Data ogłoszenia: 2019-01-23
Termin składania ofert: 2019-02-08 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. ...
Data ogłoszenia: 2019-01-22
Termin składania ofert: 2019-02-07 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Część I – rejon na płd. – wsch. ...
Data ogłoszenia: 2019-01-21
Termin składania ofert: 2019-02-06 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane