Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Wykonanie prac polegających na rozbudowie i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 26-30 w Warszawie
Numer sprawy:PNS 28/2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-16
Termin składania ofert:2019-07-31 godz. 10:00
Pliki: