Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
Numer sprawy:PNS 25/2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:usługa
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-12
Termin składania ofert:2019-07-23 godz. 10:00
Pliki: