Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Numer sprawy:PNS.19.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-06-06
Termin składania ofert:2019-06-14 godz. 10:00
Pliki: