Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Likwidacja barier architektonicznych w zakresie robót brukarskich
Numer sprawy:PNS 16/2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-05-24
Termin składania ofert:2019-06-10 godz. 10:00
Pliki: