Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Zaprojektowanie i wykonanie obiektu pn.: Park Ogrody Kosmosu - otwarty teren integracji mieszkańców
Numer sprawy:PNS 20/2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 225 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2017-07-19
Termin składania ofert:2017-08-03 godz. 10:00
Pliki: