Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Przebudowa pasa drogowego ul. Radarowej na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa w zakresie doświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj
Data ogłoszenia: 2019-07-19
Termin składania ofert: 2019-08-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na rozbudowie i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 26-30 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-07-16
Termin składania ofert: 2019-07-31 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dotyczących dokończenia realizacji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. ...
Data ogłoszenia: 2019-07-12
Termin składania ofert: 2019-07-29 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
Data ogłoszenia: 2019-07-12
Termin składania ofert: 2019-07-23 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: usługa
Wykonanie prac polegających na poprawie oświetlenia Parku Kombatantów w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-06-14
Termin składania ofert: 2019-07-01 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Wykonanie prac polegających na realizacji projektu „Pierwsza taka fontanna we Włochach”
Data ogłoszenia: 2019-06-14
Termin składania ofert: 2019-07-01 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na rozbudowie i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 26-30 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-06-10
Termin składania ofert: 2019-06-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-06-06
Termin składania ofert: 2019-06-14 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Likwidacja barier architektonicznych w zakresie robót brukarskich
Data ogłoszenia: 2019-05-24
Termin składania ofert: 2019-06-10 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane