Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. ...
Data ogłoszenia: 2018-08-09
Termin składania ofert: 2018-08-24 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część II - rejon na płn. – ...
Data ogłoszenia: 2018-08-03
Termin składania ofert: 2018-08-22 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część I - rejon na płd. – wsch. ...
Data ogłoszenia: 2018-08-02
Termin składania ofert: 2018-08-20 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2018-08-02
Termin składania ofert: 2018-08-20 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na czyszczeniu studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczeniu wpustów ulicznych i odcinków kanałów ...
Data ogłoszenia: 2018-07-30
Termin składania ofert: 2018-08-07 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wykonanie prac ziemnych związanych z budową oświetlenia Parku Ogrody Kosmosu UWAGA: Wyjaśnienie treści SIWZ (01.08.2018 r.)
Data ogłoszenia: 2018-07-27
Termin składania ofert: 2018-08-13 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na budowie oświetlenia terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej UWAGA: Zmiana treści SIWZ(25.07.2018)
Data ogłoszenia: 2018-07-16
Termin składania ofert: 2018-07-31 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 03.09.2018r.do 30.06.2019r.
Data ogłoszenia: 2018-07-06
Termin składania ofert: 2018-07-16 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Restauracja fragmentu lewej części czoła Fortu V Włochy w roku 2018
Data ogłoszenia: 2018-07-06
Termin składania ofert: 2018-07-23 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Roboty budowlane modernizacji na dwóch kondygnacjach budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 A w ...
Data ogłoszenia: 2018-06-26
Termin składania ofert: 2018-07-11 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane