Świadczenia 500+ oraz 300+

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

_____________________________________________________________________________________________________________

NOWE dokumenty do pobrania:

1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 500 + 

2.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 300+

3.  Załacznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

4.  RODO- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5.  Terminy składania wniosków do nowego okresu 2019/20Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych dla Dzielnicy Włochy informuje, że
świadczenie wychowawcze (500+) przyznane na wniosek złożony po dniu 1 lipca 2019 roku przyznane jest do dnia 31 maja 2021 roku.
W bieżącym roku kalendarzowym prosimy o składanie wniosków tylko na dzieci, na które nie mają Państwo jeszcze przyznanego świadczenia.
Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021. Wnioski będzie można składać zgodnie z poniższym harmonogramem.
Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w 2021 roku:
1. Od 01.02.2021 r. elektronicznie (bank, Empatia, ePUAP, ZUS);
2. Od 01.04.2021 r. osobiście lub elektronicznie


Terminy składania wniosków w OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

300 plus tzw. „dobry start”:
1. Od 01.07.2020 r. - elektronicznie (bank, Empatia, ePUAP, ZUS);
2. Od 01.08.2020 r. - osobiście lub elektronicznie


Świadczenia rodzinne:
1. Od 01.07.2020 r. - elektronicznie (bank, Empatia, ePUAP, ZUS);
2. Od 01.08.2020 r. - osobiście lub elektronicznie


Fundusz alimentacyjny:
1. Od 01.07.2020 r. - elektronicznie (bank, Empatia, ePUAP, ZUS);
2. Od 01.08.2020 r. - osobiście lub elektronicznie

 

 

 

_____________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________

W Dzielnicy Włochy wnioski można składać w:

Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257

pn., godz. 8-18
wt.-pt., godz. 8-16

_____________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie informacje dostępne są na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/

http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie

_____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZENIA

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowe go i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w przypadku Warszawy – w dzielnicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym we wniosku. Jeżeli osoba otrzymująca świadczenie przeprowadzi się do innego miasta, powinna powiadomić jednostkę, która wypłacała dotychczas świadczenie o zmianie miejsca zamieszkania i złożyć nowy wniosek w nowym miejscu zamieszkania.

O szczegółach dotyczących programu Rodzina 500 plus oraz praktycznych informacjach dotyczących wypłacania świadczenia będziemy informować na bieżąco.