Środowisko

Wybierz miesiąc:

W związku z przygotowaniami do realizacji „Koncepcji otwartego terenu rekreacyjno sportowego Fortu V Włochy”zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie przyszłości Fortu V Włochy. Wtorek 27 lutego, godz. 17.00, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, sala 205 (II piętro).

więcej
Alert smogowy - 22 lutego
22 lutego 2018

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości
powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

więcej

Od wielu lat Zarząd i Rada Dzielnicy Włochy podejmuje starania o ograniczenie ruchu ciężarówek w Dzielnicy Włochy, szczególnie w części Nowych Włoch.

więcej

Nawiązując do dyskusji oraz powtarzających się protestów mieszkańców odnośnie wycinania drzew wzdłuż modernizowanej linii kolejowej, Urząd Dzielnicy Włochy zwrócił się do PKP PLK, do wiadomości Wojewody Mazowieckiego, o wnikliwe przeanalizowanie celowości usunięcia drzew z terenu Dzielnicy Włochy, biorą pod uwagę tak radykalną ingerencję w środowisko przyrodnicze.

 

więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Warszawie informuje, że na terenie  Warszawy oraz powiatów ościennych tj. legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego  stwierdzane są kolejne przypadki zachorowań i upadków dzików na afrykański pomór świń (African Swine Fever).

więcej

Mazowiecki Urzęd Wojewódzki w Warszawie informuje, iż w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze woj. mazowieckiego, ogłosił w dniu 19 lutego 2018 r. ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

więcej
Alert smogowy - 14 lutego
14 lutego 2018

Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

więcej

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

więcej

Od grudnia 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania w ramach Od grudnia 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania w ramach Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie".

więcej