Obszar I - Nowe Włochy

 1. Bezpieczna ulica - ruch jednokierunkowy ul. Przepiórki SP 66

 2. Bibliobox zawsze do twojej dyspozycji

 3. Słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców

 4. Kosze na psie odchody

 5. Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy I

 6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 7. Świetlica - szkolny azyl

 8. Atrakcyjniejsze boiska- mniej dzieci w bramach

 9. Budowa siłowni plenerowej w parku Ogrody Kosmosu

 10. Bezpieczne boiska

 11. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Chrościckiego - Etap I dokumentacja projektowa

 12. Twój komin - mój oddech

 13. Rozbudowa i modernizacja kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży

 14. Wi-Fi w Parku Kombatantów

 15. Wystawa zdjęć pt. "Ciemne oblicze Jasnego Domu"

 16. Parking przy ulicy Obywatelskiej

 17. Taniec to młodość

 18. Zakup nowości do wypożyczalni nr 30

 19. Od tabliczek glinianych do e-booków - biblioteka szkolna jako szkolne centrum informacji

 20. Mobilny Nauczyciel-mobilny uczeń-moblina szkoła- pracownia komputerowa

 21. Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego

 22. II sala gimnastyczna dla uczniów SP 66

 23. Warsztaty rodzicielskie - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały

 24. Gimnastyka geriatryczna w sali DK ADA

 25. Kulturalnie w bibliotece

 26. Kino Nieme z Muzyką na Żywo

 27. W krainie bajek i teatru

 28. Nasze kreatywne dzieci

 29. Podróże po kontynentach

 30. Rodzinny piknik sąsiedzki

 31. Podwyższenie komfortu przebywania w Czytelni Naukowej nr VI

 32. Skatepark we Włochach

 33. Lip Dub-narzędzie promujące szkołę i dzielnicę

 34. Wieczory z muzyką

 35. Parkanowa galeria plenerowa "poznając przeszłość - budujemy przyszłość"

 36. Bieg na 10 km ulicami Nowych Włoch

 37. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

 38. Przedstawienia teatralne dla dzieci

 39. Kinoszkoła