Modernizacje placówek oświatowych i ulic

Na przełomie 2006-2013 zmodernizowano placówki oświatowych, m.in.:

- zrealizowano na terenach przyszkolnych kompleksy sportowe, w skład których wchodzą: boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz place zabaw Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18, Szkoła Podstawowa nr 88 przy ul. Radarowa 4B, Szkoła Podstawowa nr 94 przy ul. Cietrzewia  22A, Szkoła Podstawowa nr 227 przy ul. Astronautów 17, Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipska 17/19, Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienista 12A, Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16, Szkoła Podstawowa nr 87 przy ul. Malowniczej 31.

- zakończono modernizację budynku Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej 17/19

-  wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A

- wykonano rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Przedszkola nr 71 przy ul. Śląskiej 50/52

- wykonano rozbudowę budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B

- opracowano dokumentację budowy nowej placówki - Przedszkola nr 419 przy ul. Ryżowej 17, zakończenie inwestycji zaplanowano na 2013r.

- dokonano adaptacji pomieszczeń na parterze budynku dawnej przychodni zdrowia dla dzieci przy ul. Ciszewskiej  5/7 przystosowując na potrzeby filii Przedszkola nr 77 z ul. Potrzebnej 16

- wybudowano halę namiotową na terenie szkoły podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A

- na terenie Gimnazjum 112 przy ul. Solipskiej 17/19 w 2013, z rocznym wyprzedzeniem, wybudowano sportową halę namiotową potocznie nazywaną „balonem”. Wybudowana konstrukcja sięga 7,5 m wysokości i ma powierzchni 670 m² i prawie 4 tys. m³. Wartość inwestycji 900 tys. złotych.

Jednocześnie przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych w pozostałych placówkach oświatowych, które miały na celu podnieść standard obiektów, w tym również wartości estetyczne.

 

Ścieżka rowerowa

W pierwszym etapie ulica Popularna zyskała nową nawierzchnię na całej długości (odc. ul. Naukowa – ul. Składowa), wyremontowano także chodniki i podjazdy do posesji (odc. ul. Naukowa – ul. Dziupli). Powstała ścieżka rowerowa biegnąca od ul. Chrobrego do ul. Czereśniowej o długości ok. 1 km. Koszt inwestycji ok. 700 tys. zł. W drugim etapie powstała ścieżka rowerowa od ul. Czereśniowej do Al. Jerozolimskich.

 

Modernizacja ulic 2006-2013

Wyjątkowym miejscem w naszej dzielnicy jest ul. Rybnicka z zabytkową aleją 81 kasztanowców, będących pomnikami przyrody. Przy modernizacji tej ulicy starano się utrzymać jej niepowtarzalny charakter, eksponując znajdujące się tam drzewa.

Ponad to z zakresu budowy  i modernizacji dróg w latach 2006-2012 zostały zmodernizowane następujące ulice: Popularna (powstała ścieżka rowerowa), Gidzińskiego, Nieduża, Aksamitna (odc. Szyszkowa – Mineralna), Plastyczna, Nastrojowa, Radarowa (odc. Hynka – 17 Stycznia), Rybnicka (odc. Chrościckiego – Świerszcza), Potażowa, Jakobinów, Krańcowa, Zagadki, Płużańska, Szczęsna, 1 Sierpnia w zakresie budowy przystanków autobusowych umożliwiających uruchomienie linii autobusowych, Muszkieterów, Leonidasa, Orzechowa, Chrobrego. W 2013 roku zaplanowano przebudowę ul. Trzcinowej.

Ulice zyskały nowe nawierzchnie, wyremontowano chodniki.

 

2014 r. - ulice

ulice gminne zyskały nowe nakładki poprawiające nie tylko stan nawierzchni, ale i ich estetykę:
- ul. Plastyczna na odcinku  w rejonie ul. Potrzebnej w kierunku ul. Nastrojowej
- ul. Przepiórki na odcinku od ul. Rybnickiej  do ul. Jagny
- ul. Szuberta na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Pianistów
- ul. Tomnicka  na odcinku od ul. Wilczyckiej do ul. Płomyka (wykonanie  polegało na wykonaniu nakładki na połówce pasa ulicznego – pas najbardziej zniszczony)
- ul. Łuczek na odcinku od ul. Ks. J. Chrościckiego do ul. Obrońców Pokoju

Obecnie trwają prace dotyczące wykonywania nowej nakładki asfaltowej na:
- ul. Mikołajskiej na odcinku od ul. Gryczanej do ul. Czółenkowej
- ul. Czółenkowej na odcinku od ul. Mikołajskiej do ul. Poronińskiej