Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w sierpniu 2019 r.
 
 
21.08.2019 r. godz. 17.00    Komisja Budżetu (sala nr 205)

26.08.2019 r. godz. 17.00    Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
                                              (Komisja wyjazdowa – Okęcka Sala Widowiskowa Park Kotańskiego)

26.08.2019 r. godz. 17.00   Komisja Kultury i Sportu
                                             (Komisja wyjazdowa – Okęcka Sala Widowiskowa Park Kotańskiego)

28.08.2019 r.  godz.17.00    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
                                              (Komisja wyjazdowa – ul. 1 Sierpnia)

28.08.2019 r. godz. 17.00    Komisja Oświaty
                                              (Komisja wyjazdowa – ul. 1 Sierpnia)
   
29.08.2019 r.  godz. 17.00   Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia  i Rodziny (sala nr 225)