Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w grudniu 2017 roku
 
 
 
05.12.2017 r.       godz. 16.15 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sala nr 225)
 
06.12.2017 r.       godz. 17.00   Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny (sala nr 225)
 
07.12.2017 r.       godz. 16.30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (komisja wyjazdowa do Przedszkola nr 314 przy ul. 1 Sierpnia 36a)
 
11.12.2017 r.       godz. 16.15 Komisja Mieszkaniowa (sala nr 225)
 
12.12.2017 r.       godz. 16.30 Komisja Rewizyjna (sala nr 225)
 
14.12.2017 r.       godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska (sala nr 225)