Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w lutym 2018 r.
 
 
 

01.02.2018 r.   godz. 16.30   Komisja Oświaty, Kultury i Sportu   (sala nr 205)

07.02.2018 r.   godz. 17.00   Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny   (sala nr 225)

08.02.2018 r.   godz. 16.30   Komisja Rewizyjna   (sala nr 205)

13.02.2018 r.   godz. 16.15   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   (sala nr 225)

15.02.2018 r.   godz. 17.00   Komisja Budżetu i Infrastruktury   (sala nr 205)

19.02.2018r.    godz. 16.15   Komisja Mieszkaniowa  (sala 225)

22.02.2018 r.   godz. 16.30   Komisja Rewizyjna   (sala nr 225)

26.02.2018 r.   godz. 16.30   Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska   (sala nr 205)

27.02.2018 r.   godz. 16.00   Komisja Budżetu i Infrastruktury   (sala nr 205)

28.02.2018 r.   godz. 16.30   Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska   (sala nr 205)