Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w marcu 2019 r.
 
 

01.03.2019 r.      godz. 18.00    Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia  i Rodziny (sala nr 205)

07.03.2019 r.      godz. 16.30    Komisja Mieszkaniowa  (sala nr 433)

07.03.2019 r.      godz. 18.30    Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna
                                                  (wspólne posiedzenie, sala nr 433)

08.03.2019 r.      godz. 16.30    Komisja Statutowa (sala nr 225)

11.03.2019 r.      godz. 17.15    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  (sala nr 225)

11.03.2019 r.      godz. 17.45    Komisja Budżetu (sala nr 225)

12.03.2019 r.      godz. 16.15    Komisja Kultury i Sportu
                                                   (wyjazdowa – Przedszkole nr 419, ul. Ryżowa 17)

13.03.2019 r.      godz. 16.30    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (sala nr 225)

14.03.2019 r.      godz. 17.00    Komisja Oświaty  (sala nr 205)

19.03.2019 r.      godz. 17.00    Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
                                                   (sala nr 205)

21.03.2019 r.      godz. 17.00    Komisja Oświaty, Komisja Kultury i Sportu
                                                   (wyjazdowa- LO ul. Solipska, SP 94 ul. Cietrzewia)

26.03.2019 r.      godz. 17.00    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  Publicznego

27.03.2019 r.      godz. 17.00    Komisja Statutowa (sala nr 225)

28.03.2019 r.      godz. 17.00    Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia  i Rodziny (sala nr 225)