Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w pażdzierniku 2018 r.
 
 
02.10.2018 r.  godz. 16.15  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala nr 205)

02.10.2018 r   godz. 17.30  Komisja Budżetu i Infrastruktury  (sala nr 205)

03.10.2018 r.  godz. 16.30  Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny  (sala nr 433)

04.10.2018 r.  godz. 16.30  XLII Sesja (sala nr 205)

08.10.2018 r.  godz. 16.15  Komisja Mieszkaniowa  (sala nr 433)

09.10.2018 r.  godz. 16.30  Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 433)

10.10.2018 r.  godz. 16.30  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  (wyjazdowa)

11.10.2018 r.  godz. 16.30  Komisja Rewizyjna  (sala nr 215)