Komunikaty dla mieszkańców

15 lutego 2021
Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021 r.

Pliki do pobrania: