Komunikaty dla mieszkańców

21 grudnia 2020
Konkurs ofert na najem garaży położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Ogłoszenie konkursu ofert na najem garaży położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie nr 10/2020 z dnia 21.12.2020 r.  
Termin składana ofert od 22.12.2020 r. do 12.01.2021 r. do godz. 14.30.
Termin otwarcia ofert 13.01.2021r. o godz. 9.00.

Pliki do pobrania: