Komunikaty dla mieszkańców

2 czerwca 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

Informujemy, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń m.st. Warszawy//eto.um.warszawa.pl// został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul.  Astronautów/17 Stycznia wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku garażu na rzecz osoby spełniającej kryteria art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm. z 2020r. poz. 284) oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6C3C49AA-44A4-4652-B12F-5B6E180510F2,frameless.htm

Linki: