Komunikaty dla mieszkańców

27 maja 2020
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
adres nieruchomości:
wykaz nr 12  /2020  ul. Katalogowa  (dz. ew. nr 115, obręb 2-07-16)