Komunikaty dla mieszkańców

5 marca 2020
Ogłoszenia konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Włochy

Ogłoszenia konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na  terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
Ogłoszenie nr 3 z dnia 05.03.2020 r.
Termin składana ofert od 06.03.2020 r. do 31.03.2020r. do godz. 8.00.
Termin otwarcia ofert 31.03.2020r. o godz. 8.30.
 

Pliki do pobrania: