Komunikaty dla mieszkańców

10 stycznia 2020
Przetarg ustny nieograniczony - ul. Rękodzielnicza 11A

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 15/2020 z 07-01-2020

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Rękodzielniczej 11A

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0D01A172-7DD2-4944-ADF3-3FE7A40466B2,frameless.htm