Komunikaty dla mieszkańców

13 grudnia 2018
Obwieszczenie - ul. Jamińska

Obwieszczenie
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t./, informuje się,
że na wniosek złożony w dniu 23.11.2018 r. przez Pana Jarosława Buczkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jamińskiej o dł. ok. 13m, na działce o nr ew. 130/3, położonej w obrębie 2-05-07 w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi od 1 do 4, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zainteresowanym służy prawo zapoznania się wydaną decyzją w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców - WOM, pok. Nr 1 Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie, al. Krakowska 257 w godz. pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Data wywieszenia obwieszczenia:
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 44 34 381, fax. +22 44 34 378

Pliki do pobrania: