Komunikaty dla mieszkańców

3 lipca 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy - ul. Czereśniowa

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- wykaz nr 21/2018, ul. Czereśniowa (dz. ew. 111-cz, obręb 2-08-25)