Komunikaty dla mieszkańców

29 czerwca 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy - ul. Lipowczana

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- wykaz nr 19/2018, ul. P. Lipowczana (dz. ew. 124-cz, obręb 2-05-07)