Komunikaty dla mieszkańców

7 czerwca 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy - ul. Borsusza, Podborska i ul. Ciszewska

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- wykaz nr 12/2018, u. Borsucza, Podborska (dz. ew. 59/1-cz, obręb 2-05-02);
- wykaz nr 13/2018, u. Ciszewska 17 (dz. ew. 159, obręb 2-08-08)