Komunikaty dla mieszkańców

22 maja 2018
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy - ul. Piątkowska

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zostały wywieszone
do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- wykaz nr   9/2018, u. Piątkowska (dz. ew. 21-cz, obręb 2-08-28);
- wykaz nr 10/2018, u. Piątkowska (dz. ew. 21-cz, obręb 2-08-28);
- wykaz nr 11/2018, u. Piątkowska (dz. ew. 21-cz, obręb 2-08-28)