Wersja graficzna

Aktualności

Wybierz miesiąc:

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy zapraszaja  na koncert - Jan Sebastian Bach, Pasja wg św. Jana. Koncert odbędzie się 24 marca br. o godz. 19.00 w Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  ul. Rybnicka 27. 

więcej

Wystartowały prace na skrzyżowaniu ul. Instalatorów z al. Krakowską. Deweloper wybuduje tam nową sygnalizację świetlną wraz z przejściami dla pieszych. Pojawi się również możliwość skrętu w lewo w ul. Grójecką.

więcej

Uchwała Nr XXI/278/19 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia czynności związanych z procedurą głosowania na kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

więcej

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Włochy do udziału w Festiwalu Wolności i Solidarności. Każdy może wziąć udział i zaprezentować swój talent na scenie lub w konkursie plastycznym.

więcej

Jest już raport z konsultacji społecznych nowego Studium. Konsultacje na etapie składania wniosków do Studium trwały cztery miesiące (od 13 września 2018 do 9 stycznia 2019). 

więcej

Zapraszamy na Piknik z okazji Światowego Dnia Wody

więcej

Trwają zapisach na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

więcej

Nieruchomości, które według wstępnej analizy nie podlegają przekształceniu z dniem 01.01.2019r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.).

więcej

15 marca 2019 na Lotnisku Chopina rozpocznie się modernizacja Drogi Startowej 11/29.

więcej

Celem umożliwienia swobodnych wypowiedzi przez mieszkańców oraz uzyskania przez nich rzetelnych informacji od przedstawicieli władz samorządowych, uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy propozycji spraw do dyskusji .

więcej