Aktualności

Wybierz miesiąc:

Szanowni Państwo,

w dniu 20 listopada 2019 r. Zarząd Dzielnicy Włochy podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku.

 

więcej
Dotacje na zabytki
5 grudnia 2019

W sierpniu br. Rada m.st. Warszawy wprowadziła kilka zmian w zasadach udzielania miejskich dotacji na prace przy zabytkach.

więcej

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 16:30.

więcej